Dla inwestorów

03.02.2021r.
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Komplementariusz spółki ONEBRAND TRADING LIMITED spółka komandytowo-akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS: 0000752468, NIP: 6762556118, REGON: 381536981, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Szczepański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


17.02.2021r.
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Komplementariusz spółki ONEBRAND TRADING LIMITED spółka komandytowo-akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS: 0000752468, NIP: 6762556118, REGON: 381536981, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Szczepański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


05.03.2021r.
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komplementariusz spółki ONEBRAND TRADING LIMITED spółka komandytowo-akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS: 0000752468, NIP: 6762556118, REGON: 381536981, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Szczepański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.23.03.2021r.
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komplementariusz spółki ONEBRAND TRADING LIMITED spółka komandytowo-akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS: 0000752468, NIP: 6762556118, REGON: 381536981, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Szczepański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.12.04.2021r.
PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komplementariusz spółki ONEBRAND TRADING LIMITED spółka komandytowo-akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS: 0000752468, NIP: 6762556118, REGON: 381536981, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Szczepański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 15:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Czego szukasz?

Twój koszyk